16.3.07

BAO CHI GIOI THIEU & BINH LUAN SACH TRAN XUAN AN, 9-2006

Kính mời đọc tại địa chỉ web dưới đây:

http://tranxuanan-baochibinhluan.blogspot.com


hoặc (nếu khó truy cập link trên, vì biển nền [template] hơi nặng):

http://tranxuanan-baochibinhluan-b.blogspot.com


Có thể chỉ đọc thông tin
ÔNG CAO QUẢNG VĂN &
TẠP CHÍ KIẾN THỨC NGÀY NAY (số 597, 10-3-2007, tr. 64)
ĐÃ ĐÍNH CHÍNH:

http://docs.google.com/Doc?id=dc9fgpkh_1259p3zj


Trân trọng,
Trần Xuân An
16 giờ 04', 12-3 HB7 (2007)
[24 tháng giêng Đinh hợi HB7)HỒ SƠ LƯU:

NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824 - 1886) VỚI NHIỆM VỤ LỊCH SỬ SAU CUỘC KINH ĐÔ QUẬT KHỞI (5-7-1885) & các bài khác -- Bản gốc / Font VNI-Times


Cũng có thể bấm vào 2 link dưới đây:

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/NVT-trungnghia_VNI-Times.htm

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/NVT-trungnghia_VNI-Times-2.htm16 giờ 38', ngày 16-3 HB7 (2007)
TXA.