13.3.07

Hinh anh 4 trang KIEN THUC NGAY NAY, so 591 & 597

ÔNG CAO QUẢNG VĂN
& TẠP CHÍ KIẾN THỨC NGÀY NAY
ĐÃ ĐÍNH CHÍNH

(KTNN., số 591 [10-01-07] & 597 [10-3-07])
(Bấm vào ảnh, để xem ảnh được phóng lớn)

Dưới khung đính chính
còn có nửa trang chữ
thuộc một bài báo khác

Xem:

http://tranxuanan-writer-1.blogspot.com
/2007/03/bao-chi-gioi-thieu-binh-luan-sach-tran.html
Trân trọng,
Trần Xuân An
12-3 HB7 (2007)

Quét chụp (scan) tại:
377 Lê Văn Sĩ, phường 2, quận Tân Bình
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam