23.3.07

Hinh anh hoi thao o Hue, 02-7-2002 & hinh anh hoi nghi o Ha Noi, 01-11-2003

BỔ TÚC HÌNH ẢNH HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886) TẠI HUẾ, 02-7-2002
& MỘT VÀI HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ THÔNG BÁO NGHIÊN CỨU, SỬ LIỆU VỀ NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886) TRONG PHONG TRÀO VĂN THÂN, CẦN VƯƠNG, TỔ CHỨC TẠI HÀ NỘI, 01-11-2003


Hình 1: Nnc. Nguyễn Đắc Xuân, Nnc. Trần Viết Ngạc (tính từ phía trái) & các nhà nghiên cứu khác, tại hội thảo khoa học về Nguyễn Văn Tường (1824-1886) ở Huế, 02-7-2002 -- Ảnh do PGS.TS. Đỗ Bang cung cấp.
Hình 2: Nv./nc. Trần Xuân An (đứng phát biểu) & các nhà nghiên cứu khác, tại hội thảo khoa học về Nguyễn Văn Tường (1824-1886) ở Huế, 02-7-2002 [h.1] -- Ảnh do PGS.TS. Đỗ Bang cung cấp.
Hình 3: Nv./nc. Trần Xuân An (ngồi đầu dãy ghế thứ 2, mang kính, áo xanh nhạt tay cộc) & các nhà nghiên cứu khác, tại hội thảo khoa học về Nguyễn Văn Tường (1824-1886) ở Huế, 02-7-2002 [h.2] -- Ảnh do PGS.TS. Đỗ Bang cung cấp.
Hình 4: Gs. Đinh Xuân Lâm (dãy ghế chủ tịch đoàn, ngồi giữa, áo trắng), Nsh. Dương Trung Quốc (áo lam, phải) & các nhà nghiên cứu khác, ở hội nghị thông báo nghiên cứu & sử liệu về Nguyễn Văn Tường (1824-1886) trong phong trào Văn thân, Cần vương, tổ chức tại Hà Nội, 01-11-2003 [h.2] -- Ảnh do PGS.TS. Đỗ Bang cung cấp.Hình 5: Nhà sử học Dương Trung Quốc (dãy ghế chủ tịch đoàn, phải, áo lam), Gs. Đinh Xuân Lâm (áo trắng, giữa) & các nhà nghiên cứu khác, ở hội nghị thông báo nghiên cứu & sử liệu về Nguyễn Văn Tường (1824-1886) trong phong trào Văn thân, Cần vương, tổ chức tại Hà Nội, 01-11-2003 [h.1] -- Ảnh do PGS.TS. Đỗ Bang cung cấp.

Chùm hình ảnh do Th.s. Lê Tiến Công chuyển qua Yahoo.mail,
ngày 23-3 HB7 (2007).
TXA. đưa lên web lúc 13 : 55', cùng ngày.


Thành thật cảm ơn PGS.TS. Đỗ Bang & ThS. Lê Tiến Công.

Trần Xuân An